Východné Slovensko v letokruhoch národa

0.0/5 rating (0 votes)

Podrobnosti

  • Autor: Imrich Sedlák
  • Rok vydania: 2012
  • ISBN: 970-80-8128-035-1
  • Počet kusov: 2
  • Dostupnosť: PaedDr. Lucia Dravecká, Ing. Hana Geročová